Metamorfná technika a jej výhody

Metamorfná technika

Rozpoznanie, uvoľnenie a premena nadobudnutých vzorcov z prenatálneho obdobia.

Vyskúšajte metamorfnú techniku a spoznajte jej výhody

Metamorfná technika alebo masáž motýlích krídel je jemná masážna technika, pri ktorej prichádza k prechode z nevedomého k vedomému žitiu a harmonizácii energetického tela. Masér pri nej jemne stimuluje reflexné zóny chrbtice na chodidlách, rukách a hlave, kde sú zachytené nadobudnuté vplyvy a vzorce z prenatálneho obdobia. Využíva sa pri náročných životných situáciách, zmene postojov, poúrazových a pooperačných stavoch.

Objednať sa


Účinky metamorfnej techniky

Medzi pozitívne účinky metamorfnej techniky patria uvoľnenie negatívnych návykov a opakujúcich sa vzorcov správania, zmena postojov voči sebe aj ostatným, posilnenie sebavedomia a nárast životnej energie. Jemnou stimuláciou reflexných zón pomáha lepšie zvládať náročné životné situácie, nadobudnúť psychickú rovnako ako emocionálnu vyrovnanosť a takisto vám umožňuje využitie vlastného potenciálu v čo najvyššej miere.

Pre koho je vhodná

Metamorfná technika je vhodným druhom masáže pri:

  • Zmene postojov a presvedčení
  • Náročných životných situáciách
  • Rekonvalescencii a pooperačných stavoch
  • Poruchách pozornosti a agresívnom správaní
  • Negatívnych myšlienkach, depresii
  • Strachoch a fóbiách
  • Strachoch a fóbiách

Zdravotné kontraindikácie

Metamorfná technika je veľmi jemná masážna technika, a preto je vhodná pre dospelých rovnako ako deti, seniorov a tehotné ženy. Taktiež je masáž ideálnou voľbou pre ľudí s poruchami pozornosti, sebaovládania, centrálnej nervovej sústavy, s autizmom, hyperaktivitou či postihnuté osoby a nemá žiadne vedľajšie účinky ani kontraindikácie.

Doprajte si kvalitnú masáž

Zažite oddych na vlastnej koži v restore Studio

Cenník metamorfnej techniky

Metamorfná technika-technika motýlich krídiel (1h 20min.)
69.90€